Strefa Rekreacji w Śleszowicach

Strefa Rekreacji w Śleszowicach. Projekt zrealizowany w ramach RPO WM Oś 6