Strefa Rekreacji w Marcówce

Strefa Rekreacji w Marcówce. Projekt realizowany w ramach RPO WM Oś 6.