Na piątkę z plusem

Projekt "Na piątkę z plusem - wzamacnianie kluczowych kompetencji w szkołach w gminie Zembrzyce" realizowany od ponad roku, powoli małymi krokami dobiega końca.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych u 314 uczniów/uczennic i 34 nauczycieli z gminy Zembrzyce (SP. i Gimnazjum w Zembrzycach, SP. w Śleszowicach, SP. w Tarnawie Dolnej) z zakresu nauk matematyczno - przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu oraz kompetencji informatycznych (programowanie) wraz z doposażeniem pracowni przedmiotowych szkół oraz utworzenie przedmiotowej pracowni międzyszkolnej.

Wartość projektu to 954 457,43 zł w tym dofinansowanie 906 734,56 zł. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

 • Na piątkę z plusem_1
 • Na piątkę z plusem_2
 • Na piątkę z plusem_3
 • Na piątkę z plusem_4
 • Na piątkę z plusem_5
 • Na piątkę z plusem_6
 • Na piątkę z plusem_7
 • Na piątkę z plusem_8
 • Na piątkę z plusem_9
 • Na piątkę z plusem_10
 • Na piątkę z plusem_11
 • Na piątkę z plusem_12
 • Na piątkę z plusem_13
 • Na piątkę z plusem_14
 • Na piątkę z plusem_15
 • Na piątkę z plusem_16
 • Na piątkę z plusem_17
 • Na piątkę z plusem_18
 • Na piątkę z plusem_19
 • Na piątkę z plusem_20
 • Na piątkę z plusem_21
 • Na piątkę z plusem_22
 • Na piątkę z plusem_23
 • Na piątkę z plusem_24
 • Na piątkę z plusem_25
 • Na piątkę z plusem_26
 • Na piątkę z plusem_27
 • Na piątkę z plusem_28
 • Na piątkę z plusem_29
 • Na piątkę z plusem_30
 • Na piątkę z plusem_31
 • Na piątkę z plusem_32
 • Na piątkę z plusem_33
 • Na piątkę z plusem_34
 • Na piątkę z plusem_35