Plac zabaw w Tarnawie Górnej otwarty !

Plac Zabaw w Tarnawie Górnej już otwarty ! Świetlica w Tarnawie Górnej wraz z placem zabaw tworzy obecnie jedną dużą przestrzeń publiczną, która będzie pełnić rolę centrum rekreacyjno – kulturalnego wsi. Tym samym I etap rozwoju tego miejsca obiegł końca ( 2015 – zakup działki, 2016 – opracowana dokumentacja budowlana wraz z pozwoleniem na budowę, 2017/2018 – wykonane prace budowlane).

Warto dodać , iż obecnie rozpoczęliśmy etap II polegający na utworzeniu terenu zielonego -rekreacyjnego. W tym celu w ostatnich tygodniach Gmina Zembrzyce nabyła przylegającą do placu zabaw nieruchomość, która zagospodarowana zostanie na w/w cel.

Koszt oddanej do użytku inwestycji to blisko 400 000 zł. a swym zakresem objęła:

• zakup działek pod inwestycję

• opracowanie dokumentacji projektowej

• budowę dwóch zjazdów z drogi powiatowej nr K1702 relacji Kuków – Krzeszów – Tarnawa funkcjonujących jako wjazd i wyjazd z projektowanego parkingu, wraz z przepustami,

• budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z jezdnią manewrową jednokierunkową o szerokości 4,5m,

• budowę drogi dojazdowej o szer. 5,0m, obsługującą przyległe działki

• budowę placu zabaw o powierzchni 550 m2 wraz z urządzeniami zabawowo- sprawnościowymi , w tym urządzenia typu „bujak”, piaskownica, huśtawka, urządzenie zabawowo - sprawnościowe, zjeżdżalnia linowa oraz z elementami małej architektury (kosze na śmieci, ławki) oraz ogrodzeniem,

• budowa elementów odwodnienia

  • Plac zabaw w Tarnawie Górnej_1
  • Plac zabaw w Tarnawie Górnej_2
  • Plac zabaw w Tarnawie Górnej_3
  • Plac zabaw w Tarnawie Górnej_4
  • Plac zabaw w Tarnawie Górnej_5
  • Plac zabaw w Tarnawie Górnej_6