Koncepcja Stref Rekreacji...

ŚLESZOWICE

1. Boisko wielofunkcyjne - wykonane z nawierzchni sportowej poliuretanowej, na której wyznaczone zostaną boiska do tenisa, siatkówki oraz koszykówki wraz z ławkami. 2. Boisko trawiaste, renowacja nawierzchni zielonej oraz wymiana bramek. 3. Budowa siłowni zewnętrznej o nawierzchni żwirowej oraz terenu rekreacyjnego – ławek, altany oraz zabawek wraz z dojściem. 4.Budowa: dojść z koski betonowej, ogrodzenia, piłkochwytów, bramki wejściowej, całość oświetlona.

 Infrastruktura rekreacyjna_3

 
MARCÓWKA
 
1. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, na której powstaną boiska sportowe z nawierzchniami do tenisa, siatkówki oraz koszykówki (streetball). 2. Siłownia zewnętrzna o nawierzchni żwirowej oraz teren rekreacyjny – ławki, altana oraz zabawki wraz z dojściem. 3. Oświetlenie terenu, ogrodzenie, piłkochwyty, dojazd. 4. Dojście, droga, parking - nawierzchnia z kostki betonowej, wraz z wykonaniem miejsc postojowych, oraz z budowa nowych ścieżek komunikacyjnych.
 
Infrastruktura rekreacyjna_2

 

TARNAWA DOLNA

1. Boisko wielofunkcyjne - wykonane z nawierzchni sportowej poliuretanowej, na której wyznaczone zostaną boiska do tenisa, siatkówki oraz koszykówki wraz z ławkami. 2. Boisko trawiaste, renowacja nawierzchni zielonej oraz wymiana bramek. 3. Budowa siłowni zewnętrznej o nawierzchni żwirowej oraz terenu rekreacyjnego – ławek, altany oraz zabawek wraz z dojściem. 4.Budowa: dojść z koski betonowej, ogrodzenia, piłkochwytów, bramki wejściowej, całość oświetlona.

Infrastruktura rekreacyjna_1