Odtworzenie ciągu komunikacyjnego na "Ruski"

Odtworzony ciąg komunikacyjny wzdłuż drogi krajowej nr 28 na osiedle "Ruski Grygle".

 

 

 

 

 

 

 

Przed i po modernizacji