Droga "Tarnawska Góra" w Tarnawie Dolnej

Droga "Tarnawska Góra" w Tarnawie Dolnej została zmodernizowana w ramach środków własnych Gminy Zembrzyce oraz środków z Budżetu Państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.