Droga "Janikówka" w Marcówce

Droga "Janikówka" w Marcówce została zmodernizowana w ramach środków własnych Gminy Zembrzyce oraz środków z Budżetu Państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

  • Droga "Janikówka"_1
  • Droga "Janikówka"_2
  • Droga "Janikówka"_3
  • Droga "Janikówka"_4