Droga "Pindele" w Marcówce

Droga "Pindele" w Marcówce została zmodernizowana w ramach środków własnych Gminy Zembrzyce oraz środków z Budżetu Państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

  • Droga "Pindele"_1
  • Droga "Pindele"_2
  • Droga "Pindele"_3
  • Droga "Pindele"_4
  • Droga "Pindele"_5