Docieplenie sali gimnastycznej w SP Marcówka

W ramach środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego wsi Marcówka oraz środków z Budżetu Gminy Zembrzyce dokończono docieplenie  sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Marcóce.