Doposażenie sali informatycznej w SP Śleszowice

W ramach wygospodarowanych środków zakupiono 10 nowych zestawów komputerowych a także szkoła wzbogaciła się o laptop i cyfrowy aparat fotograficzny.