Zestaw hydrauliczny w OSP Zembrzyce

Jednostka OSP Zembrzyce została doposażona w Zestaw Hydrauliczny, który pozwolił na przekwalifikowanie Forda (SLRR) na lekki samochód specjalny ratownictwa technicznego. Zadanie częściowo dofinansowane z budżetu Gminy Zembrzyce.