Umowa podpisana

Drugiego sierpnia br. w siedzibie starostwa powiatowego zawarto umowę na wykonanie remontu i rozbudowy drogi powiatowej Nr K1705 Barwałd – Stryszów – Zembrzyce w miejscowości Zembrzyce i Marcówka. W ramach zadania, którego wartość wynosi 1 691 264,93 zł, wyremontowany zostanie odcinek drogi o długości ponad 1,8 km. Zakres robót przewiduje m.in.: wykonanie nowej nawierzchni wraz z poboczami, wymianę przepustów, remont istniejącej zatoki autobusowej i peronu, budowę chodników  z odwodnieniem o długości 991 m oraz budowę sieci oświetlenia ulicznego.