Remont drogi do Marcówki coraz bliżej...

W dniu 15 lipca Wojewoda Małopolski zatwierdził Listę zmienioną nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2016 roku w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.Zmiana ta oznacza pełne  tj. 50%-owe finansowanie z budżetu państwa dla zadania  rozbudowy drogi powiatowej Nr K1705 Barwałd- Stryszów- Zembrzyce w miejscowości Zembrzyce i Marcówka wraz z budową sieci napowietrzno/ kablowej oświetlenia ulicznego. Pozostałe 50% pokryte zostanie z budżetu Gminy Zembrzyce. Jednocześnie zakończył się termin składania ofert na realizację tego przedsięwzięcia w ramach ogłoszonego przetargu przez Powiat Suski - obecnie trwa procedura związana z rozstrzygnięciem przetargu. 

PLAN SYTUACYJNY INWESTYCJI