Zarząd Gminny OSP wybrany.

Strażacy z Gminy Zembrzyce dokonali 24 kwietnia wyboru Zarządu Gminnego. Zarząd został wybrany jednomyślnie. Funkcję Prezesa Gminnego OSP powierzono Panu Kazimierzowi Fortunie z OSP Zembrzyce a stanowisko Komendanta Gminnego OSP Panu Grzegorzowi Nieciąg z OSP Śleszowice.

Pozostali członkowie Zarządu: Łukasz Palarski (wiceprezes), Sławomir Suwada (sekretarz), Adam Łasak (skarbnik), Franciszek Niziński, Tadeusz Gibas, Jerzy Kulak, Krzysztof Matyszkowicz (członkowie zarządu).