Będą kolejne remonty dróg gminnych !

Kolejna dobra informacja dla Gminy Zembrzyce… Będą kolejne remonty dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2014 r. Gmina Zembrzyce otrzymała od Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę na kwotę 220 000 zł. na trzy zadania inwestycyjne tj. drogi: „Kapłony”,  „Żmije” oraz „Koźle Tarnawskie”  - wszystkie leżące w Tarnawie Dolnej, a które uległy uszkodzeniu w 2014 r. Nadmienię, iż w roku 2015 z tego źródła wyremontowaliśmy drogi „Pindele”i „Janikówka” w Marcówce, „Sadki” i „Tarnawska Góra” w Tarnawie Dolnej oraz „Na Cmentarz” w Zembrzycach.

Warto wspomnieć, że Gmina Zembrzyce rozstrzygła przetarg na realizację  drogowych zadań inwestycyjnych w ramach I Etapu tj:

Budowa łącznika (droga klasy D) drogi gminnej na Zarąbki Skawieckie (klasa drogi L) z drogą gminną relacji Stryszów – Zembrzyce (klasa drogi L), od km 0+000 do km 0+181,43 w miejscowości Zembrzyce, polegająca na budowie drogi jednojezdniowej; dwóch zatok postojowych; zarurowaniu rowu; ścieku z elementów betonowych 

 

Remont drogi gminnej Słowackiego dł. 170 mb  w Zembrzycach; 

Remont drogi gminnej Pod Wiadukt dł. 100 mb  w Zembrzycach;

Remont drogi gminnej Kudziówka dł. 220 mb  w Śleszowicach;

Remont drogi gminnej Ruski Grygle dł. 222 mb  w Tarnawie Dolnej i w Zembrzycach;

Remont drogi gminnej Jony dł. 116 mb nr dz. ewid. 2020, 2018 w Tarnawie Górnej