Stowarzyszenie "Nasza Wieś Śleszowice" podsumował 2015

Pierwszy rok działalności Stowarzyszenie "Nasza Wieś Śleszowice" za nami. Członkowie podsumowali mijający rok z pełną motywacją  i zapałem pracy na rok 2016. Gratulacje dla Zarządu. Ich pracę członkowie podsumowali jednomyślnym udzieleniem absolutorium.