Walne Zebrania OSP w Gminie Zembrzyce

W pierwszych miesiącach 2016 r. odbyły się Walne Zebrania Członków Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować za ciepłe przyjęcie i jednocześnie podziękować za dotychczasową służbę na rzecz naszej społeczności. Druhom, którzy zostali wybrani na nową kadencję w poszczególnych jednostkach raz jeszcze gratuluję i liczę na dobrą współpracę. 

 

OSP Tarnawa Dolna

 

OSP Śleszowice

 

OSP Zembrzyce

 

OSP Marcówka