Dodatkowa bezpłatna godzina w pzredszkolu

Od 1 stycznia  2016 r. wzrośnie liczba bezpłatnych godzin za pobyt dziecka w przedszkolu. Projekt uchwały jaki przekazałem pod dyskusję zakłada wzrost  bezpłatnych godzin  z dotychczasowych pięciu do sześciu dziennie przez pięć dni w tygodniu. Uchwała jaką przedstawiłem Radzie Gminy zyskała pełną aprobatę i będzie obowiązywać od nowego roku [uchwała]. Wprowadzone rozwiązanie jest nie tylko odpowiedzią na apele rodziców o dostosowanie prac przedszkola do potrzeb rodziców ale również formą wsparcie działań prorodzinnych. Zmiana obejmie wszystkie placówki oświatowe w gminie.